EasyTap vinbox ...

På bara några sekunder kan vem som helst tappa upp
ett glas vin från den.
Att dosera är enkelt och det finns ingen risk för dropp.
Fram till dess du tar ett första glas, skyddas tappkranen av en plastfilm.
Du behöver aldrig tvivla på att produkten är i perfekt skick.

Dessutom ger EasyTap® vinet upp till 7 gånger längre hållbarhet.
Och det finns ingen risk för läckage under transport och lagring.

... är helt enkelt bättre

 
     
     
 

Fördelar för konsumenten

 • Boxen behöver inte öppnas – och ingen behöver
  göra sig illa för att hitta och ta fram kranen ur boxen
  EasyTap®-boxen är lätt att förstå och lätt att öppna
  – även för äldre eller funktionshindrade

 • Under transport, lagring och i butiken
  skyddas kranen av en plastfilm.
  Konsumenten behöver aldrig tvivla på
  att produkten är i perfekt skick
X